voeg deze code toe om VERKOOP BIJ -30% te bekijken code: DIEGOM30

Algemene voorwaarden van de dienst

Welkom bij DIEGO M e-shop.
Gebruikers die deze site bezoeken, moeten de volgende verkoop- en gebruiksvoorwaarden lezen en accepteren.
Diego di Diego Mazzi & C. Snc is eigenaar en beheerder van de site store.diegom.it e diegom-store.com die de verkoop van de gepresenteerde producten organiseert.
De producten die zijn gekocht op de website store.diegom.it gemarkeerd met het merk DIEGO M worden geproduceerd en verkocht door Diego di Diego Mazzi & C. Snc, geregistreerd in het handelsregister van Verona CF en btw-nummer IT 03341000234 met geregistreerd en administratief kantoor in via Verona 41 Lazise 37017 Verona. De volgende algemene verkoopvoorwaarden hebben uitsluitend betrekking op de presentatie, aanbieding, verzending en aanvaarding van aankooporders op de website store.diegom.it. AankoopTRANSACTIES worden beheerst door de bepalingen inzake overeenkomsten op afstand overeenkomstig Wetsbesluit nr. 206 van 06/09/2005 (CONSUMENTENCODE) op grond waarvan we met een online verkoopovereenkomst de overeenkomst op afstand bedoelen, dat wil zeggen de rechtshandeling met als voorwerp roerende goederen en / of diensten bedongen tussen een professional, in het onderhavige geval DIEGO M, via de online service store.diegom.it, en een consument, in de context van een VERKOOPSYSTEEM op afstand georganiseerd door de professional, die voor deze overeenkomst uitsluitend gebruik maakt van de communicatietechnologie op afstand, internet genaamd.
Met professional bedoelen we de natuurlijke of rechtspersoon die handelt in de uitoefening van zijn commerciële of professionele activiteit, of een tussenpersoon.
Met consument bedoelen we de meerderjarige natuurlijke persoon die handelt voor doeleinden die geen verband houden met een zakelijke of professionele activiteit die wordt uitgevoerd.
De algemene verkoopvoorwaarden regelen niet de verkoop van producten of de levering van diensten door andere partijen dan Diego di Diego Mazzi & C. Snc, "DIEGOM" store.diegom.it die op de site aanwezig kan zijn, bijvoorbeeld via links , banners enz., Diego di Diego Mazzi & C. Snc, "DIEGOM" store.diegom.it is daarom niet verantwoordelijk voor de levering van diensten door derden anders dan voor het afsluiten van elektronische COMMERCE-transacties tussen de eindgebruikers van Diego di Diego Mazzi & C. Snc, "DIEGOM" store.diegom.it en verschillende onderwerpen.

De producten die op de site store.diegom.it worden verkocht, zijn bedoeld voor de eindconsument, dat wil zeggen een natuurlijke persoon die handelt voor doeleinden die geen verband houden met zijn bedrijf of professionele, juridische activiteit die niet beperkt is tot de wederverkoop van goederen die op de site van de winkel zijn gekocht . diegom.it. Gebruikers die niet tot de categorie van eindgebruikers behoren, wordt daarom verzocht af te zien van zowel het aangaan van commerciële relaties met Diego di Diego Mazzi & C. Snc, "DIEGOM", als van het verzenden van aankooporders voor MERCE voor verkoop via derden.
Met het oog op het bovenstaande behoudt Diego di Diego Mazzi & C. Snc zich het recht voor om geen bestellingen te verwerken die niet bedoeld zijn voor de eindconsument of die niet in overeenstemming zijn met het hierboven beschreven commerciële beleid.

 

Door naar de website te gaan die overeenkomt met het adres store.diegom.it contracten voor de aankoop van het / de gewenste product (en) kunnen worden gesloten door de verstrekte procedures en indicaties te volgen.
Eindgebruikers zijn verplicht om deze algemene verkoopvoorwaarden online zorgvuldig te bestuderen, aangezien ze essentiële en integrale onderdelen van het verkoopcontract zijn. Daarom impliceert het indienen van een orderbevestiging volledige kennis van de algemene verkoopvoorwaarden en hun aanvaarding.
De algemene verkoopvoorwaarden kunnen op elk moment worden gewijzigd en bijgewerkt door store.diegom.it - ​​Diego di Diego Mazzi & C. Snc, "DIEGOM" (ook in het licht van eventuele wijzigingen in de regelgeving), die dit zal communiceren via de pagina's van uw website. De eindgebruiker wordt daarom uitgenodigd om regelmatig toegang te krijgen tot deze sectie om te controleren op updates van de algemene verkoopvoorwaarden.
De eindgebruiker met de elektronische verzending van de bevestiging van zijn bestelling, verklaart alle hem verstrekte informatie te hebben gelezen en aanvaard, aanvaardt daarom onvoorwaardelijk en verbindt zich ertoe deze na te leven in zijn relaties met store.diegom.it - ​​Diego di Diego Mazzi & C. Snc de algemene verkoopvoorwaarden.